Նարե Ավետիսյան

Սովորել է 

2020-2021թթ.
ԵՊՀ-Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն

Թիբիլիսիի համալսարան- Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարություն

2018-2019թթ․
ՀՀ Փաստաբանական դպրոց

2014-2018թթ․
Երևանի պետական համալսարան-իրավագիտություն

Փորձառություն

1. “Law.am’’ փաստաբանական գրասենյակ (պրակտիկանտ)
2. Հանրային պաշտպանի գրասենյակ (պրակտիկանտ)
3. Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան (պրակտիկանտ)

Մասնակցություն

1.ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում կայացվող դատախաղին:
2.ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպած «Բժշկական էթիկան ֆեմիդայի կշեռքին» խորագրով սեմինարին:
3.ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպած «Ռադիոյի և հեռուստատեսության» մասին օրենքի քննարկմանը:
4.ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի կողմից կազմակերպված՝ Մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանությունը, փաստաբանների վարքագծի կանոնագրքերին վերաբերող միջազգային չափանիշներ և մինչդատական (նախնական) կալանք դասընթացներին:

Աշխատանքային փորձ

1. Armenia TV-Digital marketing պայմանագրերի կազմում (իրավաբան)
2. «Art-Lar Finance and Accounting» հաշվապահական կազմակերպություն (իրավաբան)
3. «Թի ԱՐ ԼՈ» ֆըրմ իրավաբանական գրասենյակ (իրավաբան)
4. «Քաղաքացիական հարթակ» վերլուծական հկ (իրավաբան-փորձագետ)
5. «Էյջ վի էյջ» փաստաբանական գրասենյակ (փաստաբան)
6. «Հայաստան Առաքելություն» Հկ- փաստաբան
7. «InFact» Հկ-համահիմնադիր, նախագահ

Անդամակցություն

1. «ELSA Armenia» Եվրոպայի իրավաբան ուսանողների հայկական ասոցիացիայի անդամ
2. ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ

Պարգևատրումներ

1. Հավաստագիր-ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական
ընկերության կողմից, «Իրավունքի արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով գիտաժողովին
մասնակցելու համար:
2. Հավաստագիր-ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական
ընկերության կողմից, ՈՒԳԸ միջազգային 5-րդ տարեկան գիտական նստաշրջանին, նվիրված
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին,զեկուցում
ներկայացնելու համար :
3. Հավաստագիր-ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական
ընկերության կողմից, «Բժշկական էթիկան ֆեմիդայի կշեռքին» խորագրով գիտաժողովին
զեկույց ներկայացնելու համար:
4. Հավաստագիր- ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի կողմից կազմակերպված դասընթացներին
մասնակցելու համար:
5. Վկայագիր- «Իրավական կրթություն և վերահսկողություն» Հկ կողմից իրականացված
«Անվճար իրավական օգնություն» ծրագրին մասնակցության համար:
6. Վկայագիր-“Refugee law Autumn school- A workshop on the basics of refugee protection for future lawyers, researchers and promoters of refugee rights”.
7. Վկայագիր- “Contemporary issues in international protection of refugees”

Գիտական հոդվածներ

1. «Պատիժի պայմանական վաղաժամկետ ազատման» մասին զեկույց:
2. «Փաստաբանի մասնակցությունը մինչդատական վարույթին» մասին զեկույց:
3. «Քրեական պատասխանատվությունը ընտանեկան բռնության համար» մասին զեկույց:
4. “Execution of judgments of the European Court of human rights by the Republic of Armenia: Issues and peculiarities”.

Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր՝ 2720

Կապ ինձ հետ