Բիզնեսի գործունեության նկատմամբ իրավապահ մարմինների ուշադրությունն ու վերահսկողությունը մշտապես աճում է: Ստուգումների ռիսկը գոյություն ունի նույնիսկ այն դեպքում, երբ ընկերության տնտեսական գործունեության մեջ ակնհայտ վիրավորանքներ չկան: Քրեական իրավունքի ռիսկերը նվազեցնելը կնպաստի փաստաբանի մասնակցությանը քրեական գործերով:

Էյջ վի էյջ փաստաբանական գրասենյակի կողմից ծառայությունների մատուցման համար սահմանված արժեքները հրապարակային են և հասանելի ՀՀ հարկային մարմիններին։

Ծառայության գներ

Երևան քաղաքում

50.000 դր․
  • Քրեական գործի 1 հատոր (թղթային տարբերակ)

ՀՀ մարզերում

Պայմանագրային
  • Քրեական գործի 1 լազերային սկավառակ

Contact us