Ваган Геворгян

Սովորել է 

2020 — 2021
ՀՀ փաստաբանական դպրոց հիմնադրամ

2016 — 2018
ՀՀ գիտությունների Ազգային ակադեմիա

2009 — 2016
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աշխատել է 

2019 թ.-ից
«ԷՅՋ ՎԻ ԷՅՋ» փաստաբանական գրասենյակում, փաստաբան

2021թ․-ից
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

Փաստաբանական արտոնագիր թիվ 2977

Contact With Me