Ирен Аракелян

Սովորել է 

2016 — 2020թթ
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

Աշխատել է 

2021թ․-ից
Էյջ ՎԻ ԷՅՋ փաստաբանական գրասենյակ

2021թ ապրիլ-հունիս
Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան

 

Contact With Me