PROMOTIONS

 

 1. Անշարժ գույքի առքուվաճառքի պայմանագիր
 2. Առքուվաճառքի պայմանագիր
 3. Ավտոմեքենայի առքուվաճառքի պայմանագիր
 4. Աուդիտորական ծառայության մատուցման պայմանագիր
 5. Բանկային ավանդի պայմանագիր
 6. Բանկային երաշխիքի պայմանագիր
 7. Բանկային հաշվի պայմանագիր
 8. Բեռնափոխադրման պայմանագիր
 9. Բժշկական ապահովագրության պայմանագիր
 10. Բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագիր
 11. Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման պայմանագիր
 12. Գործակալական պայմանագիր
 13. Գրավի պայմանագրի
 14. Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր
 15. Գույքի ապահովագրության պայմանագիր
 16. Գույքի վարձակալության պայմանագիր
 17. Ենթավարձակալության պայմանագիր
 18. Երաշխավորության պայմանագիր
 19. Լիազորագրի տիպային ձև
 20. Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
 21. Կապալի պայմանագիր
 22. Կապիտալ շինարարության կապալի պայմանագիր
 23. Կոմիսիայի պայմանագիր
 24. Համակարգչային սպասարկման պայմանագիր
 25. Համատեղ գործունեության պայմանագիր
 26. Հանձնարարության պայմանագիր
 27. Հեղինակային պայմանագիր
 28. Հողամասի անհատույց օգտագործման պայմանագիր
 29. Հողամասի առքուվաճառքի պայմանագիր
 30. հողամասի վարձակալության պայմանագիր
 31. Ձեռնարկության առքուվաճառքի պայմանագիր
 32. Մատակարարման պայմանագիր (1)
 33. Մատակարարման պայմանագիր (2)
 34. Մարկետինգային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
 35. Մշտական ռենտայի պայմանագիր
 36. Նախնական պայմանագիր; Պայմանագիր կնքելու պարտավորվածություն
 37. Նվիրատվության պայմանագիր
 38. Շինարարական կապալի պայմանագիր
 39. Ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագիր
 40. Պահեստավորված պահպանության պայմանագիր
 41. Պայմանագրի փոփոխման և լրացումներ կատարելու համաձայնագիր
 42. Պայմանագրի լուծարման համաձայնագիր
 43. Վարձակալության պայմանագիր (ընդհանուր ձև)
 44. Վերանորոգման աշխատանքների կապալի պայմանագիր
 45. Տրանսպորտային առաքման պայմանագիր
 46. Տրանսպորտային միջոցի վարձակալության պայմանագիր
 47. Փոխանակության պայմանագիր
 48. Փոխանակության պայմանագիր ձեռնարկության և ֆիրմայի միջև
 49. Փոխառության պայմանագիր
 50. Ֆինանսական վարձակալության պայմանագիր